Gränslöst 2009

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnGränslöst 2009
ProjektbeskrivningSyfte De deltagande skolorna vill med projektet bidra till att föra gränsregionens ungdomar närmare varandra. Samtidigt skall skolorna öka sina kunskaper om och undersöka och jämföra hur lärarna arbetar på båda sidor om gränsen, ta del av varandras erfarenheter, skapa samarbetsmöjligheter och ta till vara varandras resurser inom de kulturrelaterade utbildningarna vid skolorna. Det handlar även om att se vilka möjligheter som finns att tillsammans anlita externa experter inom vissa områden för att dela på kostnader. Mål Det långsiktiga målet med projektet Gränslöst 2009 är att ungdomarna i gränsregionen Haparanda-Tornio kan hitta naturliga sätt att umgås och lära känna varandra samtidigt som samarbetet mellan skolorna och eleverna avseende de kulturrelaterade linjerna skall fortsätta efter projektets slut och då ges utrymme i den ordinarie verksamheten vid skolorna. På lång sikt kan även rekryteringen av elever från varandras länder öka och därmed den kulturella mångfalden och acceptansen. Det kommer förutom detta också att ge ungdomarna större möjlighet att stanna i regionen. Förhoppningen är slutligen att ett framtida samarbete mellan skolorna även kan bidra till aktiviteter som kommer allmänheten till del i form av olika kulturarrangemang vid gränsen. Detta skulle göra Haparanda-Torneå till en attraktivare student- och kulturstad som i och med det gränsöverskridande samarbetet skapar intressanta aktiviteter för besökare och invånare att ta del av.
HuvudsökandeSverigefinska folkhögskolan
Övriga medverkandeKemi-Torneå University of Applied Sciences, Lappia Vocational College
Tidsperiod2009-01-01 - 2010-12-31
Beslutsdatum2009-01-29
Beviljade EU-medel47384
Total projektkostnad79000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonAnnika Kronqvist
Telefon+46 922 688 17
E-postannika.kronqvist@svefi.net