Gränslös vård II - Tornedalen

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnGränslös vård II - Tornedalen
ProjektbeskrivningSyfte Syftet med Gränslös vård II- Tornedalen är att ytterligare fördjupa vårdsamverkan mellan vårdcentralerna i kommunerna i svenska och finska Tornedalen för att kunna åstadkomma rätt vårdkvalitet och fritt vårdval för patienter i regionen. Mål Huvudmålet med projektet är att skapa förutsättningar för ökad rörlighet för regionens innevånare genom att säkerställa en god sjukvård oavsett arbetsplats och bostadsort, effektivare nyttja de sjukvårdsresurser som redan finns, stärka samarbetsrelationerna samt öka informationsöverföringen mellan regionens olika sjukvårdsaktörer. Delmålen för Gränslös vård II- Tornedalen är att: • genomföra ett antal prioriterade samverkansprojekt • genomföra en utbildning i gemensam terminologi • skapa gemensamma vårdprogram för akutmedicin • påbörja informationsöverföringen mellan sjukvården i länderna
HuvudsökandeNorrbottens läns landsting
Övriga medverkandeTornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio och Enontekiö kommuner
Tidsperiod2009-10-01 - 2011-06-30
Beslutsdatum2009-10-23
Beviljade EU-medel607715
Total projektkostnad1013872

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonAnna-Greta Brodin
Telefon+46 70 347 8083
E-postAnna-Greta.Brodin@nll.se