Gränslös omsorg

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnGränslös omsorg
ProjektbeskrivningSyfte 1. Att utveckla nya, innovativa verksamhetsmodeller för gränsöverskridande samarbete för åldringsvård och hemtjänster. 2. Att utreda behovet av tjänster på respektive sida av gränsen och hur utveckling av tjänsterna kan ske i samarbete. 3. Att jämföra hur tjänster som stöder hemmaboendet har lösts på annat håll i Södra Varangs kommun respektive i Enare kommun. 4. Att samordna bra verksamhetssätt och tjänstemodeller på båda sidor om gränsen. 5. Att utveckla personalens all-round-kunskaper. 6. Att uppnå en överenskommelse mellan kommuner angående fortsatt samarbete Mål När projektet avslutats ska åldringarna i gränstrakten ha möjlighet att bo hemma längre i egna språk- och kulturmiljöer tack vare personalens bredare yrkeskunskaper och gränsöverskridande samarbete. Genom att utveckla mångfaldiga tjänster som motsvarar och är anpassade till människors behov ska man skapa fungerande skyddsnät för åldringar med hjälp av tjänstestrategier som samordnas av kommuner.
HuvudsökandeInari kommun
Övriga medverkandeSörvaranger kommun
Tidsperiod2009-08-01 - 2011-12-31
Beslutsdatum2009-05-28
Beviljade EU-medel50280
Total projektkostnad187600

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonReijo Timperi
Telefon+358 16 687 200
E-postreijo.timperi@inari.fi