Fritt vårdval inom den funktionella regionen Tornedalen

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnFritt vårdval inom den funktionella regionen Tornedalen
ProjektbeskrivningI den funktionella regionen Tornedalen, med kommunerna Pajala, Övertorneå och Haparanda på den svenska sidan samt Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio och Tornio på den finska sidan, kommer närsjukvården att få allt svårare att klara sitt uppdrag med hög kvalitet med de begränsade resurser som finns. Tydliga sakförhållanden som en allt äldre befolkning och en utflyttning av de yngre produktiva innevånarna skapar ett tydligt förändringstryck på dagens hälso- och sjukvård. Utgångspunkten för detta förändringsarbete är att medborgarna i regionen ska kunna erhålla likvärdig högkvalitativ vård oavsett landsgräns. I Tornedalen finns ett naturligt flöde av patienter mellan länderna och visionen är att underlätta detta flöde genom samverkan mellan sjukvårdsgivare i respektive land. Frågor kring samverkan har varit aktuella under många år och en del vårdsamverkan pågår redan. För att kunna utöka samverkan har ett antal svårigheter och hinder identifierats inom bland annat lagrum och ersättningsfrågor exempelvis inom ambulanssjukvården. Informationsåtkomst och infrastruktur är också ett hinder och det finns behov att visa vilka möjliga lösningar som finns, samtidigt som IT och ny teknik kan även ge nya möjligheter till samverkan. Inom joursamverkan behövs det mer arbete kring gemensamma vårdprogram så att man får likvärdig vård oavsett om patienten befinner sig i Finland eller i Sverige. Näringslivet kommer att gynnas av samverkan, likaså förstärks säkerheten kring katastrofer i framtiden. Behovet av fritt vårdval för patienter i Tornedalen är också en följd av det allt intensivare samarbetet mellan kommunerna längs gränsen inom många olika områden. Hela projektet genomförs i två faser. Fas 1 genomförs under 8 månader. Resultatet från fas 1 blir bas för projektets fas 2 som planeras och ansöks senare. Syfte Syftet med projektet är att ytterligare fördjupa vårdsamverkan mellan kommunerna i svenska och finska Tornedalen för att kunna åstadkomma rätt vårdkvalitet och fritt vårdval för patienter i regionen. Mål Huvudmålet i projektet är att öka rörligheten för regionens innevånare genom att säkerställa en god sjukvård, effektivare utnyttja de befintliga sjukvårdsresurser, stärka samarbetsrelationer samt öka informationsöverföringen mellan regionens olika sjukvårdsaktörer. Delmålen under fas 1 är att - ett antal samverkansprojekt har identifierats och genomförandet har specificerats samt prioriterats - möjligheter och förutsättningar för fritt vårdval har klargjorts - utbildning i gemensam terminologi inom sjukvården har planerats - gemensamma vårdprogram i akutmedicin och hjärtmedicin har klarlagts och utvärderats - rutiner och möjligheter för informationsöverföring mellan länderna har kartlagts - frågeställningar kring lagar, förordningar och ersättningar har klargjorts - ett antal enklare verksamhetsförändringar har genomförts
HuvudsökandeNorrbottens läns landsting
Övriga medverkandeTornio, Ylitornio, Pella, Kolari, Muonio och Enontekiö kommuner
Tidsperiod2008-09-01 - 2009-04-30
Beslutsdatum2008-10-09
Beviljade EU-medel207601
Total projektkostnad346000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonAnna-Greta Brodin
Telefon+46 923 761 22
E-postAnna-Greta.Brodin@nll.se