Flodpärlmusselbestånd

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnÅtgärder för att med hjälp av nya metoder stimulera överlevnaden av flodpärlmusselbestånd som saknar fortplantningsförmåga
ProjektbeskrivningI förberedelseprojektet har man för avsikt att kartlägga lämpliga samarbetspartner i Nordkalottområdet i Finland, Norge och Sverige och att utreda deras möjligheter och vilja att delta i det egentliga flodpärlmusselprojektet. I förberedelseprojektet ingår även ett besök av den projektansvariga hos alla partnerkandidater och hjälp med planeringen av uppgifterna och budgetarna.
HuvudsökandeMetsähallitus, Lapin luontopalvelut
Övriga medverkandeBioforsk Soil and environment Svanhovd
Tidsperiod2010-08-20 - 2011-03-31
Beslutsdatum2010-11-26
Beviljade EU-medel6300
Total projektkostnad10500

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMatti Mela
Telefon0205 647725
E-postmatti.mela@metsa.fi