Finding new areas of music collaboration in the Barents region

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnFinding new areas of music collaboration in the Barents region
ProjektbeskrivningMålet med förstudien är att hitta nya samarbetsformer inom musikområdet på Nordkalotten. Ett särskilt fokus är at hitta partners i norra Finland. Man ska arbeta fram en ansökan för ett större projekt till nästa programperiod.
HuvudsökandeNorrbottensmusiken
Övriga medverkandeOulun kaupunki, LINN - kultur i Troms, Musikk i Nordland, Scene Finnmark och Nordnorsk jazzsenter.
Tidsperiod2013-08-01 - 2014-03-31
Beslutsdatum2013-06-28
Beviljade EU-medel9900
Total projektkostnad16500

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonPeter Hauptmann