Fiberoptik Network Pajala - Kolari

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnFiberoptik Network Pajala - Kolari
ProjektbeskrivningSyfte och mål Syftet med ansökan om förstudiemedel är att kartlägga möjligheterna för en gemensam ansökan om en fiberoptisk förbindelse mellan Sverige - Finland (Pajala - Kolari) som möjliggör datakommunikation med hög hastighet, till gagn för företag inom besöksnäringen, tjänsteföretag samt den kommande gruvnäringen.
HuvudsökandePajala kommun
Övriga medverkandeKolarin kunta
Tidsperiod2008-05-20 - 2008-11-20
Beslutsdatum2008-05-20
Beviljade EU-medel6000
Total projektkostnad10000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonErik Mella
Telefon+46 978 120 00