Fastighetsbildning i norr

Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnFastighetsbildning i norr – gränsöverskridande lantmäteriutbildning och -forskning
ProjektbeskrivningFörstudien ska undersöka möjligheter samt skapa förutsättningar för att samverka i Sverige, Finland och Norge för att utveckla forskning och utbildning inom området Lantmäteri.
HuvudsökandeLuleå tekniska universitet
Övriga medverkandeUniversity of Lapland
Tidsperiod2014-01-06 - 2014-06-30
Beslutsdatum2013-12-13
Beviljade EU-medel30000
Total projektkostnad50000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonGlenn Berggård