Development of an Internal Waste Market in the North Calotte

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnDevelopment of an Internal Waste Market in the North Calotte
ProjektbeskrivningMål och syfte Målet för detta projekt är att identifiera en integrerad marknad för avfallslogistik på Nordkalotten oberoende av nationella gränser. Projektarbetet kommer att ligga till grund för ett utökat samarbete inom avfallshantering genom att fokusera på förbättringar av miljön och logistiken. Syftet med projektet är att identifiera de viktigaste ekonomiska och miljömässiga utmaningarna på denna marknad, som: - Balanserad fraktflöde och kapacitetsutnyttjande i nuvarande transporten - förslag till alternativa transportlösningar och strukturer
HuvudsökandeTekniska Verken i Kiruna AB
Övriga medverkandePerämeren Jätenhuolto Oy, Lapin Jätenhuolto Kuntayhtymä, Residuum Oy, Oulun Jätehuolto, Pohjois Pohjanmaan Ympäristökeskus, Troms Kraft AS, Tromsø
Tidsperiod2009-10-20 - 2010-10-31
Beslutsdatum2009-05-28
Beviljade EU-medel86667
Total projektkostnad202223

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonPeter Niemi
Telefon+47 76 92 20 00
E-postpeter.niemi@tekniskaverkenikiruna.se