Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneå älv

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnDetaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneå älv
ProjektbeskrivningSyfte och mål Huvudmålet med projektet är att kommuner och berörda myndigheter på båda sidor av Torne älv kan bemöta en översvämning med minsta möjliga samhällsskadan. Detta genom att Finland och Sverige gemensamt ska framställa en grundlig kartering av översvämningshotade områden längs Torne älven samt att informera, utbilda och öva berörda personer inom räddningstjänsten.
HuvudsökandeLapplands miljöcentral
Övriga medverkandeLantmäteriverket, Lapplands lantmäteribyrå, Räddningsverket, SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tidsperiod2009-04-01 - 2012-03-31
Beslutsdatum2009-01-29
Beviljade EU-medel642197
Total projektkostnad1070328

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonKari Porsanger
Telefon+358 20 690 173
E-postkari.porsanger@ymparisto.fi