Dance & Performing Arts - Arctic Dance Circle

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnDance & Performing Arts - Arctic Dance Circle
ProjektbeskrivningDet planerade projektet ska - bredda områdets fritidsaktiviteter/ utbud för unga flickor/ kvinnor och pojkar/ män - vara en bas för regionernas dans- och scenkonstintresserade unga - stärka kontakterna mellan regionernas dans- och scenkonstintresserade unga och professionella dans- och scenkonstaktörer - utveckla interregionala samarbetsformer för produktion och distribution av dans och scenkonst - öka mediernas rapportering av regionens dans- och scenkonstaktiviteter - säkra scenkonstnärernas möjligheter att arbeta i regionen - med nätverkande som en nyckelfaktor påverka områdets utveckling Målet med projektet är att - området erbjuder dans- och scenkonstintresserade unga goda möjligheter till konstnärlig utveckling - det finns en interregional plattform/ struktur för regelbundna utbyten och samarbeten mellan områdets dans- och scenkonstintresserade unga och professionella dans- och scenkonstaktörer - invånarna upplever att områdets dans- och scenkonst är sammanlänkad över regions- och nationsgränserna - områdets invånare kan ta del av ett kontinuerligt utbud av dans- och performing art inriktade interregionala produktioner, workshops och seminarier
HuvudsökandeSkellefteå kommun
Övriga medverkandePiteå kommun JoJo Oulun Tanssin Keskus ry Pyhäsalmi tanssi ry
Tidsperiod2010-11-01 - 2013-10-31
Beslutsdatum2010-10-20
Beviljade EU-medel551821
Total projektkostnad1292375

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMaria Ryden
E-postMaria.Ryden@kf.pitea.se