Cross Border co-operation of national parks of Bothnian Bay

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnCross Border co-operation of national parks of Bothnian Bay
ProjektbeskrivningMålet är att nationalparkernas förvaltare kan arbeta fram en bättre framtid för nationalparkernas hållbara utveckling i Bottenviken
HuvudsökandeMetsähallitus
Övriga medverkandeHaparanda stad, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Tornio stad
Tidsperiod2013-06-01 - 2014-05-31
Beslutsdatum2013-06-24
Beviljade EU-medel38700
Total projektkostnad64500

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonSaara Airaksinen