Boundless bothnian bay

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnBoundless Bothnian Bay
ProjektbeskrivningProjektets övergripande mål är att skapa Bottenviken som gränslöst. För att bygga upp ett gränsöverskridande samarbete inom havsområdet krävs det att nätverket mellan interessentgrupperna inom den offentliga och privata sektorn förstärks samt att samarbetet mellan NGO förstärks. Därutöver är målet att grunda ett permanent forum för koordinering och förstärkning av det marina samarbetet, vilket för sin del ökar det ovan nämnda nätverksbygget men även hållbarheten i utvecklingen. Projektets mål är också att öka medvetenheten om Bottenvikens potential. dvs. vad havsområdet har att erbjuda. I projektet har man också avsikt att förbättra nuvarande informationsdistribution och erbjuda mångsidig information om regionen, målen, tjänsterna och evenemangen i användarvänlig form. Avsikten är också att gemensamt förbättra service och utveckla tjänster, tillgänglighet samt verksamhetskoncept i intensivt samarbete med maritima organisationer, båtklubbar och övriga intressentgrupper runt hela Bottenviken.
HuvudsökandeMetsänhallitus, Natural Heritage Services
Övriga medverkandeSkellefteå kommun Oulun kommun Kalajoki stad Kemi-Tornio utvecklingsbolag Iilaakso Oy Kokkola stad Luleå kommun Piteå kommun Kalix kommun Haparanda kommun Bothnian Arc
Tidsperiod2011-05-01 - 2014-04-30
Beslutsdatum2011-03-23
Beviljade EU-medel645600
Total projektkostnad1075940

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMirva Leppälä
E-postmirva.leppala@metsa.fi