Blicken mot Nordkalotten

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnBlicken mot Nordkalotten
ProjektbeskrivningSyfte I projektet Blicken mot Nordkalotten söker föreningarna Norden tillsammans med andra intressegrupper sätt och lösningar för att få nya invånare att känna sig hemma så att kommuner, företag och befolkning på ett bättre sätt ska kunna hälsa nyinflyttande välkomna. I projektet kartläggs redan fungerande sätt och med hjälp av dessa söka lämpliga lösningsmodeller för hela kalottområdet. Syftet är att säkerställa ett bra mottagande för inflyttande så att kalottområdet upplevs attraktivt att bo och arbeta i. Mål Projektets mål är att: • Förbättra kalottområdets beredskap att ta emot ny arbetskraft • Öka beslutsfattarnas och invånarnas medvetenhet om förhållanden, som påverkar trivseln för inflyttande i regionen som gör att de stannar som fast- boende på sina nya hemorter. • Sänka tröskeln för accept av minoriteter och nya nordbor som en del av samhället. • Förbättra lokala samfunds och organisationers beredskap att möta främmande kulturer. Folkrörelserna kan genom sin verksamhet vara föregångare för att främja inflyttarnas anpassning i regionen.
HuvudsökandePohjola-Norden Lapin piiri ry
Övriga medverkandeFöreningen Norden, Norrbotten, Nordisk informationskontor i Nord-Norge
Tidsperiod2009-06-01 - 2011-05-31
Beslutsdatum2009-12-22
Beviljade EU-medel91090
Total projektkostnad166400

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonKirsi Lantto
Telefon+358 40 861 45 39
E-postkirsi.lantto@pohjola-norden.fi