Arena Tornedalen

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnArena Tornedalen
ProjektbeskrivningArena Tornedalen är ett utvecklingsprojekt, som syftar till att stimulera till ett kreativt samarbete över alla gränser (samhälle, näringsliv, organisationer och enskilda) i Tornedalsrådets svenska, finska och norska kommuner. Samarbetet ska bidra till att stärka den gemensamma attraktionskraften i hela Tornedalen och till ökad tillväxt på sikt. De långsiktiga målen med Arena Tornedalen är att - Bilda ett aktivt nätverk och skapa kontinuerliga möten - Verka för att nå en större marknad för produkter, tjänster och service för det tornedalska närings- och kulturlivet - Öka intresset för att besöka Tornedalen - Öka medias intresse för att skildra det som händer i Tornedalen - Föra in ny kunskap om samverkan mellan kultur och näringsliv - Verka för att få utflyttade tornedalingar att återvända samt att få andra än tornedalingar att flytta till regionen, för att arbeta och etablera verksamheter
HuvudsökandeTornedalsrådet
Tidsperiod2012-12-01 - 2013-05-31
Beslutsdatum2012-10-29
Beviljade EU-medel8100
Total projektkostnad13500

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonPeter Hagström
E-postpeter.hagstrom@haparanda.se