Arctic Dance Circle

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnArctic Dance Circle
ProjektbeskrivningSyftet med projektet är att utveckla förutsättningarna för danslivet i norra Sverige, Norge och Finland. Genom en förstudie ska förutsättningar för ett partnerskap i ett framtida projekt undersökas.
HuvudsökandeSkellefteå kommun
Övriga medverkandePiteå kommun
Tidsperiod2009-04-14 - 2009-09-13
Beslutsdatum2009-04-27
Beviljade EU-medel7584
Total projektkostnad19763

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMaria Rydén
Telefon070-344 13 83
E-postmaria.ryden@kf.pitea.se