Beviljade projekt

exempel1 

Här finner du samtliga beviljade projekt inom Interreg IV A Nord. När nya projekt blir beviljade medel från Interreg IV A Nord så  läggs projekten in under respektive prioriterat område. Beviljade belopp anges i valutan euro.

Läs och inspireras av allt spännande som pågår inom programmet!

Ladda ned projektportföljen!

Se också projekten på Google Maps!