Föregående programperiod 2000-2007

INTERREG IIIA Nord pågick under programperioden 2000-2007 och har stimulerat samarbetet över gränserna i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Programperioden är slut. De Interreg-finansierade projektena har avslutats senast i slutet av april 2008. Några aktiviteter pågår i de Tacis-finansierade projektdelarna i grannskapsprogrammet Kolarctic.

Interreg III A Nord (föregående programperiod)

Under perioden 2007-2013 ska gränsöverskridande samarbete med Ryssland stimuleras med nya program:
Kolarctic ENPI CBC (Nordkalotten och Nordvästra Ryssland)