Open Days Bryssel 2012

Interreg IV A Nord kommer att delta i Open Days 2012.

Den tionde europeiska veckan för regioner och städer, så kallad Open Days äger rum i Bryssel den 8-11 oktober 2012.

Sedan 2003 har Open Days blivit ett viktigt årligt evenemang för regional utveckling där deltagare från hela Europa får möjlighet att presentera och dela med sig sina erfarenheter från genomförandet av Europeiska Unionens sammanhållningspolitik. Närmare 6 000 deltagare, inkluderade representanter från regionala myndigheter, privata företag, finansiella institutioner, internationella organisationer och universitet förväntas att komma till Bryssel. Årets seminarier och workshops har teman som anknyter till:
- Smart och hållbar tillväxt för alla,
- Territoriellt samarbete; en resurs för Europa 
- Leverera resultat: Vilka är de viktigaste resultaten för Europa?

På seminariet "Cross-border cooperation boosts innovation" kommer bland andra Göran Hallin från Kontigo att tala om Nordprogrammets bidrag till utvecklingen av innovationssystem. Gränsöverskridande samarbete förväntas aktivt bidra till förverkligandet av Europa 2020, en ambitiös strategi för Europa med innovation som ett av de viktigaste drivkrafterna. Innovation kan förekomma i olika typer av tematiska områden och är ofta driven av forskning och teknik. Denna workshop kommer att ta en närmare titt på hur gränsöverskridande samarbete kan främja innovation och hjälpa de europeiska regionerna att utveckla en ekonomi baserad på kunskap. Syftet är att sätta fokus på innovativa metoder och innovationsprojekt i olika delar av Europa och dra relevanta lärdomar för framtiden.

Läs mer om EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013 här.

Läs mer om evenemanget på Kommissionens webplats om Open Days 2012