Information om programperiod 2014-2020

Vid fyra tillfällen har informationstillfällen genomförts i Norrbotten och Västerbotten med information om den nya programperioden 2014 - 2020 och de möjligheter våra olika program och insatser ger!

Seminarierna handlade om 

  • Det regionala tillväxtarbetet
  • Nyheter 2014 - 2020
  • Tidplan
  • Vilket program passar din idé?

Under eftermiddagen presenterades programmen mer ingående i fyra parallella workshops där deltagarna kunde välja att delta i en av dessa:

  • Regionala strukturfondsprogrammet
  • Socialfondsprogrammet
  • Landsbygdsprogrammet
  • Interreg Nordprogrammet
    I Västerbotten presenterades även Interreg Botnia-Atlanticaprogrammet och Norra periferin och Arktisprogrammet.

Presentationsmaterial från informationsdagarna kan du ladda ned här!

Tillbaka till Nyheter