Beslutsläget

2014-03-07

PRIO  Budget  Beviljat   %  Återfört Återstår   %
 1  9 095 705  9 592 742  106   589 423   92 386   1,0
 2  9 241 454  9 578 994  104   356 635   19 095   0,2
 3  9 241 454 10 158 853  110 1 000 688   83 289   0,9
 4  4 349 845  4 491 164  103    172 440   31 121   0,7