Oktavuohta miiguin

Förvaltningsmyndighet/Programsekretariat
Prioriterade områden 1 - 3


Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
tel + 46 (0)920-960 00
fax +46 (0)920-22 84 11
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten
e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se 

Lena Anttila Enhetschef                 tel +46 920 96 125
Kairi Pääsuke                                  tel +46 920 96 349
Per-Erik Andersson                         tel +46 920 96 146
Iiris Mäntyranta                              tel +46 920 96 061
e-post: förnamn.släktnamn@lansstyrelsen.se

 

Programsekretariat
Prioriterat område 4

Sametinget
Box 90
S-981 22 KIRUNA
Tel vx: +46 (0)980 780 30
Fax +46 (0)980 78031
Hemsida: www.sametinget.se
e-post: sametinget@sametinget.se

Ella-Britt Utsi Jannok  tel. +46 980 780 41
e-post förnamn.släktnamn@sametinget.seEkonomer
Prioriterade områden 1 - 4

Veronica Estling           tel +46 920 961 56
Tiina Marjeta                tel +46 920 96 173
e-post: förnamn.släktnamn@lansstyrelsen.se

 

Sekretariat Norge
Prioriterade områden 1 - 4

Troms fylkeskommune
Regional utviklingsetat
N-9296 TROMSØ
Tel vx: +47 77 78 80 00
Hemsida: www.tromsfylke.no

Björn Berg  tel. +47 77 78 81 61
e-post: förnamn.släktnamn@tromsfylke.no
 

Sekretariat Norge
Prioriterat område 4

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylkets Hus, Interreg-sekretariat
N-7735 STEINKJER
Tel vx +47 74 11 10 00
Hemsida: www.ntfk.no

Sidsel Trønsdal Tel +47 74 11 10 55
e-post: förnamn.släktnamn@ntfk.no
 

Informationspunkt
Prioriterade områden 1 - 4


Lapplands förbund
PL 8056
FIN-96100 ROVANIEMI
Tel vx: +358 (0)40 3591 000
Hemsida: www.lapinliitto.fi

Anna-Mari Auniola tel +358 400 762372
e-post: förnamn.slaktnamn@lapinliitto.fi

 

Nationella kontrollanter Sverige
Prioriterade områden 1 - 4

Ann-Charlotte Hultmo  tel +46 920 961 63
Jonas Wasserman         tel +46 920 963 39
e-post: förnamn.släktnamn@lansstyrelsen.se