Ohcanáiggit

Projekten kan som längst pågå till och med den 30 juni 2014, därefter stängs programmet.

Förstudie/förberedande projekt

Ansökan om förstudie/förberedande projekt sker löpande och beslut tas löpande av förvaltningsmyndigheten.

Historik

Sista datum för inlämnande av första omgången ansökningar var den 31 mars 2008. Styrkommittén hade sitt första prioriteringsmöte den 12 juni 2008. Ett kompletterande möte hölls den 9 oktober 2008.

Sista inlämningsdatum för omgång 2 var den 30 september 2008. Styrkommittémöte 29 januari 2009.

Sista inlämningsdatum för omgång 3 var 31 januari 2009.
Styrkommittémöte 28 maj 2009.

Sista inlämningsdag för omgång 4 var 31 maj 2009.
Styrkommittémöte 23 oktober 2009.

Sista inlämningsdag för omgång 5 var den 30 november 2009.
Styrkommittémöte 21-22 april 2010.

Sista inlämningsdag för omgång 6 var den 3 maj 2010.
Styrkommittémöte 20 oktober 2010.

Sista inlämningsdag för omgång 7 var den 1 november 2010.
Styrkommittémöte 23 mars 2011.

Sista inlämningsdag för omgång 8 var den 1 mars 2011.
Styrkommittémöte juni 2011.

Sista inlämningsdag för omgång 9 var den 1 juni 2011. 
Styrkommittémöte november 2011.

Sista inlämningsdag för omgång 10 var den 1 december 2011. 
Styrkommittémöte våren 2012.

Sista inlämningsdag för omgång 11 (endast prio 4) var den 1 mars 2012.
Styrkommittémöte sommar 2012.

Sista inlämningsdag för omgång 12 var den 1 juni 2012.
Styrkommittémöte hösten 2012

Sista inlämningsdag för omgång 13 var den 3 december 2012. 
Styrkommittémöte våren 2013.