Euroopan unionin strategia Itämeren aluetta varten

EU:n Itämeri-strategia

Eurooppa - neuvosto hyväksyi 26. lokakuuta 2009 EU: Itämeri-strategian. Strategian tärkein päämäärä on tiivistää alueen valtioiden ja yli 100 miljoonanan asukkaan yhteistyötä. Itämeren alueen strategia on makroalueellinen strategia, jonka päämääränä on luoda puhtaampi ja kestävämpi ympäristö, lisätä kilpailukykyä ja samanaikaisesti tehdä alueesta entistä turvallisempi paikka. Strategia sisältää 15 prioriteettialuetta, jotka koostuvat seuraavista aihealueista; ympäristöä säästävä alue, menestyvä alue, vetovoimainen hyvien yhteyksien alue ja turvallinen alue.


Ympäristöä säästävä alue sisältää seuraavat prioriteettialueet:
1) vähennetään mereen päästettävien ravinteiden määrä hyväksyttävälle tasolle,
2) suojellaan luontoalueita ja biodiversiteettiä, myös kalatalouden alalla,
3) vähennetään vaarallisten aineiden käyttöä ja niiden vaikutuksia,
4) tehdään alueesta puhtaan merenkulun mallialue ja,
5) hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen.

Menestyvä alue sisältää seuraavat prioriteettialueet:
6) poistetaan sisämarkkina esteet Itämeren alueella,
7) hyödynnetään alueen tutkimus- ja innovaatiokapasiteetti täysimääräisesti,
8) Small Business Act – aloitteen täytäntöönpano – edistetään yrittäjyyttä, vahvistetaan pk-yrityksiä ja tehostetaan henkilöresurssien käyttöä – ja
9) vahvistetaan kestävää maa-, metsä- ja kalataloutta.

Vetovoimainen hyvien yhteyksien alue sisältää seuraavat prioriteettialueet:
10) edistetään pääsyä energiamarkkinoille ja parannetaan niiden tehokkuutta ja turvallisuutta,
11) parannetaan sisäisiä ja ulkoisia liikenneyhteyksiä ja
12) pidetään yllä ja parannetaan Itämeren alueen vetovoimaisuutta etenkin koulutukseen, matkailuun ja terveyteen liittyvin toimin.

Turvallinen alue sisältää seuraavat prioriteettialueet:
13) tehdään alueesta edelläkävijä merenkulun turvallisuudessa ja merenkulkuun liittyvien turvatoimien alalla,
14) parannetaan suojautumista vakavilta hätätilanteilta merellä ja maalla sekä
15) vähennetään rajat ylittävää rikollisuutta ja sen aiheuttamaa vahinkoa.

Lataa tästä EU:n Itämeri-strategia (pdf)

Lisää tietoa Itämeristrategiasta saat www-sivuilta: http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Suomen hallituksen informaatio Itämeristrategiasta löytyy seuraavasta linkistä http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=39792&contentlan=1&culture=fi-FI

Kaikki ne EU-ohjelmat, jotka vaikuttavat Itämeri-strategia alueeseen tulee täyttää strategian tavoitteet niin hyvin kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Pohjoisen - ohjelman hanke, joka tukee strategiaa tullaan raportoimaan strategian prioriteettialueelle.