Tietoa ohjelmasta

Euroopan komissio hyväksyi ohjelman 12. joulukuuta 2007.

 

Euroopan aluekehitysrahastosta on myönnetty ohjelman toteuttamiseen noin 33 miljoonaa Euroa. 

 

Ohjelma-asiakirjasta käy ilmi muun muassa minkä tyyppisten hankkeiden toteuttamiseen voidaan myöntää EU-rahoitusta. Ohjelman tavoitteena on alueen kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Kestävä kehitys, tasa-arvo, moninaisuus ja integraatio ovat  ohjelman läpileikkaavia teemoja ja ne tulee ottaa huomioon koko ohjelman toteutuksessa. Saamen osaohjelman toteutuksessa on myös saamen kielellä keskeinen asema.  

 

Saamelaisalue kuuluu nyt yhtenäisenä alueena Interreg IVA Pohjoinen ohjelman Sápmi osaohjelmaan. Alue ei ole enää jakautunut useaan eri ohjelmaan kuten aikaisempina ohjelmakausina. Saamelaisalueita koskettava Interreg ohjelma säilyy jatkossakin ja käsittää nyt maantieteellisesti laajemman alueen. 

 

EU:n strategia Itämeren aluetta varten

Euroopan neuvosto hyväksyi 26. lokakuuta 2009 strategian Itämeren aluetta varten. EU:n Itämeren strategian päätarkoituksena on tiivistää valtioiden ja  yli 100 miljoonan asukkaan yhteistyötä. Kaikkien EU-ohjelmien, jotka toimivat Itämeren strategiaa käsittävillä alueilla, on pyrittävä edistämään strategian toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä että Pohjoinen-ohjelman hankkeet, jotka tukevat strategian toteutumista, raportoidaan strategian prioriteetteja edistävänä.  

 

Lue lisää EU:n Itämeren strategiasta