Kirjanpito ja maksatushakemukset

Vasemmalla olevista linkeistä löytyy dokumentteja ja lomakkeita, joiden avulla raportointi ja maksatushakemus tehdään.  

Lead Partner (päähakija) allekirjoittaa myönteisen tukipäätöksen liitteenä olevan ehtoliitteen. Liite on lähetettävä takaisin Hallintoviranomaiselle viimeistään 2 kuukauden kuluttua päätöksen vastaanottamisesta. 

Hankkeiden on säännöllisesti raportoitava miten hankkeen Sedan ska ni med jämna mellanrum redovisa och rapportera om hur det går med ert projekt. Detta gör ni genom att varje deltagande projektpart fyller i och skickar in blanketten "Redovisning till nationell kontrollant" till sin nationella kontrollant. Svenska parter skickar till Länsstyrelsen i Norrbotten och finska parter till sin certifierade revisor. De nationella kontrollanterna granskar era redovisningar och utfärdar sedan intyg över godkända kostnader.

Ni ska också ansöka om utbetalning av det beviljade stödet. Den part som är Lead Partner ska sammanställa alla intygen från parternas kontrollanter och fylla i blanketten "ansökan om utbetalning". En lägesrapport ska bifogas ansökan om utbetalning. Utbetalning sker till Lead Partner som fördelar stödet mellan parterna enligt ert samarbetsavtal.