EU-tuen hakeminen

Täältä löydät kaikki lomakkeet joita tarvitset hakemuksen tekemiseen!

Alkuperäinen hakemus lähetetään:

Länsstyrelsen i Norrbottens län (Prioriteetit 1-3)
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ

Hakemus lähetetään sähköisesssa muodossa osoitteeseen norrbotten@lansstyrelsen.se

Sametinget (Prioriteetti 4)
Box 90
981 22 Kiruna

Hakemus lähetetään sähköisesssa muodossa osoitteeseen kansli@sametinget.se

Hakemuslomakkeet

Hakemus koostuu useasta osasta - itse hakemuslomakkeessa on perustiedot hakijoista ja hankkeen sisällöstä. Valitse lomake sen mukaan jos aikomuksenanne on hakea tukea esiselvitys hankkeelle tai varsinaiselle hankkeelle.  

Hakemus

Esiselvitys/valmisteluhanke  

Kustannukset ja rahoitus

Esiselvitys hankkeen tai varsinaisen hankkeen kustannukset ja rahoitus ilmoitetaan budjettiliitteellä. Liite on sama huolimatta siitä haetaanko tukea esiselvitykseen tai varsinaiseen hankkeeseen. 

Budjetti

Läpileikkaavat teemat

Tiettyjen teemojen tulee näkyä koko hankkeen toteutuksessa. Prioriteeteissä 1-4 on arvioitava hankkeen vaikutukset ympäristöön, tasa-arvoon sekä integraatioon ja moninaisuuteen. Prioriteetissa 4 on myös arvioitava hankkeen vaikutus saamen kielen käyttöön. 

Ympäristövaikutuksen arviointi

Tasa-arvo ja integraatio/moninaisuus vaikutusten arviointi

Saamen kielen käyttöä koskeva arviointilomake

Vastinrahoitustodistus

Kaikkien hankkeen vastinrahoittajien on kirjoitettava vastinrahoitustodistus. Huomioi että näin on tehtävä myös silloin kun päähakija tai yhteistyökumppani itse toimii vastinrahoittajana. Todistuksen allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. 

Vastinrahoitustodistus  

Indikaattorit

Indikaattoreita käytetään hankkeen saavutettujen tulosten mittaamiseen. Jokaiselle prioriteetille on määritelty omat indikaattorit. Valitse hankkeellesi ajankohtaisen prioriteetin indikaattorit. 

Prioriteetti 1 – Elinkeinoelämän kehittäminen

Prioriteetti 2 – Tutkimus, kehitys ja koulutus

Prioriteetti 3 - Alueellinen toimivuus ja identiteetti

Prioriteetti 4 – Saamen osaohjelma – rajaton kehitys