Nord 2014-2020

Euroopan alueellinen yhteistyö 2014 - 2020 (EAKR)

Hallitus on päättänyt antaa Norrbottenin lääninhallitukselle tehtäväksi koordinoida Euroopan alueelliseen yhteistyöhön 2014- 2020 kuuluvan Interreg Pohjoinen- ohjelman valmistamisen. 

Ruotsin Näringsdepartement ja Suomen Työ- ja elinkeinoministeriö ovat sopineet että Norrbottenin lääninhallitus valmistaa Euroopan alueelliseen yhteistyöhön kuuluvan rajat ylittävän Pohjoinen – ohjelman. Valmistustyö tapahtuu yhteistyössä Västerbottenin läänin alueliiton, Lapin -, Pohjois- Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan liiton, Nordlandin, Tromssan ja Finnmarkin läänien sekä Ruotsin, Norjan ja Suomen Saamelaiskäräjien kanssa. Norrbottenin lääninhallitus koordinoi valmistelutyön.  Tehtävä ja siihen liittyvä toimintaohje on valmistelu yhteistyössä Norjan Kommunal- och regionaldepartementin kanssa.        

Ohjelman lähtökohtana tulee olemaan läänien ja alueiden kehitysstrategiat. Edellisten ohjelmakausien aikana saadut arvioinnit, kokemukset ja opit on hyödynnettävä. Synergioita on edistettävä ja päällekkäisyyttä vältettävä jotta eurooppalaiset, kansalliset ja alueelliset panokset täydentävät toisinaan ja mahdollisimman tehokkaasti edistävät Europa 2020- strategian tavoitteita. Valmistellun ohjelman on myös edistettävä EU:n Itämeren alueen strategiaa.      

Alueellisen yhteistyön ohjelmaehdotus on luovutettava Ruotsin, Suomen ja Norjan hallituksille viimeistään 25. marraskuuta 2013.