Tiedottamistilaisuudet 2013

Mietittekö miten teidän oikeastaan tulisi toimia kaikkien kansalliselle tarkastajalle ja hallintoviranomaiselle toimitettavien lomakkeiden suhteen? Ehkä mietitte miten se kilpailuttaminen tulisi raportoida tai kuinka kauan kestää ennenkuin EU-tuki maksetaan. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen sihteeristön/tiedottamispisteiden henkilöstön ja Ruotsin ensimmäisen tason tarkastajien kanssa. Aikaisemmin olemme järjestäneet laajempia tiedottamissemi-naareja mutta nyt tarjoamme yksittäisiä palavereja niitä toivoville hankkeille.

Yhteystiedot

Tiedottamistilaisuudet