Brysselissä Open Days 2012

Open Days tapahtuma Brysselissä 2012.

Interreg IVA Pohjoinen osallistuu Open Days 2012 tapahtumaan.

Kymmenes Euroopan alueita ja kaupunkeja käsittelevä viikko, niin kutsuttu Open Days tapahtuma järjestetään Brysselissä 8-11 lokakuuta 2012.

Vuodesta 2003 järjestetty vuotuinen Open Days tapahtuma on tärkeä aluekehitystä käsittelevä tilaisuus, jonka puitteissa osallistujat eri puolilta Eurooppaa saavat mahdollisuuden esitellä ja jakaa Euroopan Unionin koheesiopolitiikan toteuttamiseen liittyviä kokemuksiaan. Tapahtumaan odotetaan lähemmäs 6 000 osallistujaa mukaan lukien aluetasonviranomaisten, yksityisten yritysten, rahoituslaitosten, kansainvälisten järjestöjen ja yliopistojen edustajat. Tämän vuoden seminaareja ja työpajoja ovat teemoja, jotka liittyvät:
- Älykästä ja kestävää kasvua kaikille
- Alueellinen yhteistyö: voimavara Euroopalle
- Toimita tulokset: Mitkä ovat tärkeimmät tulokset Euroopassa?

Seminaarissa "Cross-border cooperation boosts innovation" kertoo muun muassa Göran Hallin Kontigo AB:sta miten Pohjoinen-ohjelma on edistänyt innovaatiosysteemiä. Rajat ylittävän yhteistyön odotetaan edesauttavan Eurooppa 2020, kunnianhimoisen Eurooppaa koskevan strategian jonka yhtenä tärkeimmistä vetovoimatekijöistä nähdään innovaatiot, toteutumista. Innovaatioita syntyy eri temaattisilla alueilla ja ne ovat usein tutkimus- ja tekniikkavetoisia. Seminaarissa tarkastellaan lähemmin sitä, miten rajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan edistää innovaatioita ja auttaa Euroopan eri alueita kehittämään tietoon perustuvaa taloutta. Tavoitteena on keskittyä eri puolilla Eurooppaa toteutettuihin innovatiivisiin menetelmiin ja innovaatiohankkeisiin ja sitä kautta vetää asianmukaiset johtopäätökset tulevaisuutta ajatellen.

Lue lisää Euroopan Unionin koheesiopolitiikasta tästä.

Lue lisää Open Days 2012 tapahtumasta komission kotisivuilta.