Rajattomat mahdollisuudet

INTERREG IV A Pohjoinen on EU-ohjelma, jolla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä ohjelmakaudella 2007-2013. Ohjelman tavoitteena on valtakunnan rajojen ylittävän yhteistyön kautta tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjelma-alueella. Ohjelma käsittää Pohjoisruotsin, Pohjoissuomen ja Pohjoisnorjan sekä Sápmin.  Norrbottenin läänin lääninhallitus toimii Interreg IV A Pohjoinen ohjelman hallintoviranomaisena ohjelmakaudella 2007-2013.

Vuodesta 1995 lähtien Pohjoissuomen, -Ruotsin ja - Norjan välillä on toteutettu rajat ylittävää yhteistyötä Interreg ohjelman avulla. Interreg IVA Pohjoinen on kolmas alueella toteutettava Interreg ohjelma.